მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


სამეანო-ნეონატალური საქმიანობის განმახორციელებელი დაწესებულებების საყურადღებოდ!

6 მარტი, 2019

N01-2/ნ (15.01.2015წ) ბრძანებაში 2019 წლის 25 თებერვალს შესული ცვლილების შესაბამისად:

„პერინატალური რეგიონალიზაციის დონის მქონე დაწესებულება, პერინატალური დონის განმეორებით მინიჭების მიზნით, სააგენტოს მიმართავს პერინატალური რეგიონალიზაციის დონის ვადის ამოწურვამდე 3 თვით ადრე“.

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia