მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

30 მაისი, 2019

უწყებრივ სანებართვო რეესტრში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 30 მაისის N02-214/ო ბრძანებით შევიდა ცვლილება „სამედიცინო დაწესებულებებისათვის შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლების გადაცემის შესახებ“ სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის 2018 წლის 31 დეკემბრის №02-2261/ო ბრძანების დანართში (იხ.დანართი N1)

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia