მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


სტაციონარული ნებართვის მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

2 სექტემბერი, 2019

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის N385 დადგენილებაში შევიდა ცვლილებები და დამატებები (დადგენილება N394 16.08.2019წ).

(იხ. დანართი)

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia