მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის დაფარული ტესტ-კითხვარებისთვის გამოყენებული ლიტერატურა!

11 თებერვალი, 2020
© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia