მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


ავტორიზებული აფთიაქის ხელმძღვანელების საყურადღებოდ!

19 მარტი, 2020

ავტორიზებული აფთიაქი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2017 წლის 31 მარტის N01-14/ნ ბრძანების ,,ავტორიზებული აფთიაქის სანებართვო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების ფორმის დამტკიცების თაობაზე" შესაბამისად, ყოველწლიურად 1 აპრილიდან 1 მაისამდე, ვალდებულია წარადგინოს სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში ანგარიშგების ფორმა სანებართვო პირობების დაცვის შესახებ

(იხ.ანგარიშგების ფორმა)

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia