მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


სანებართვო/სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების წარმომდგენი სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!

7 აპრილი, 2020

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-39/ნ 2020 წლის 7 აპრილი ქ. თბილისი.  
სამედიცინო საქმიანობის სალიცენზიო პირობებისა და სტაციონარული დაწესებულების სანებართვო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების თაობაზე. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება 2018 წლის 22 მარტის №01-14/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. (იხ. დანართი)

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia