მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


სარეზიდენტო და სუბსპეციალობების პროგრამების, განმახორციელებელი სასწავლებლების/დაწესებულებების საყურადღებოდ !

7 აპრილი, 2020

COVID -2019 ინფექციასთან დაკავშირებით, საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით, სარეზიდენტო,  სუბსპეცილობის, სპეციალიზაციის და გადამზადების პროგრამების განხორციელების მონიტორინგის მიზნით, პროგრამების განმახორციელებელი სასწავლებლების/დაწესებულებების მიერ ა.წ. 8 აპრილიდან 21 აპრილის ჩათვლით წარმოდგენილ უნდა იქნას ინფორმაცია  პროგრამების განხორციელების თაობაზე.

კერძოდ:

  1. მიმდინარეობს თუ არა სარეზიდენტო, სუბსპეციალობის, გადამზადებისა და სპეციალიზაციის  პროგრამებით სწავლების პროცესი და რომელ სპეციალობებში;
  2. პროგრამებში მზადების განხორციელების შემთხევვაში, წარმოდგენილ უნდა იქნას ინფორმაცია, ა. წ. აპრილ-მაისში, რომელ სპეციალობაში, რომელი მოდულის ფარგლებში და რომელ ბაზაზე მიმდინარეობს მზადება.

დამატებით გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ინფორმაციის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, საგანგებო სიტუაციის პერიოდში (ა. წ. აპრილ-მაისში) გავლილი მზადება ვერ იქნება გათვალისწინებული  პროგრამის ნაწილად. 

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia