მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


სტომატოლოგიური კლინიკების საყურადღებოდ!

25 მაისი, 2020

სტომატოლოგიურ კლინიკებს, რომლებსაც COVID 19 ინფექციასთან დაკავშირებით არსებული საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული N01 - 123/ო ბრძანების დანართი N15 თანახმად, შეზღუდული ჰქონდათ გეგმიური სამედიცინო საქმიანობის განხორციელების უფლება და საქართველოს მთავრობის N322 დადგენილების (2020 წლის 23 მაისი, იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ) და მინისტრის 193/ო ბრძანებით შემუშავებული წესის საფუძველზე ჩატარებული მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით, სადაც განახლდა გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურების მიწოდება, შეუძლიათ დაიწყონ/გააგრძელონ დიპლომისშემდგომი (რეზიდენტურა) მზადების პროცესი.

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia