მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


საქართველოს მთავრობის დადგენილება №596 (№36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე) 2020 წლის 24 სექტემბერი ქ.თბილისი

25 სექტემბერი, 2020

"საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
(იხ. დადგენილება)

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia