მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ✼ გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს! ✼
  • slider 1
  • slider 3
  • slider 4


საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-107/ნ 2020 წლის 6 ოქტომბერი ქ. თბილისი

7 ოქტომბერი, 2020

საქართველოს ბაზარზე სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი და ეროვნული რეჟიმებით დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის ნიმუშის ჩანაცვლების წესისა და პირობების შესახებ.
(იხ.ბრძანება)

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia