მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ✼ გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს! ✼
  • slider 1
  • slider 3
  • slider 4


უწყვეტ სამედიცინო განათლების პროგრამებში მონაწილე ექიმების საყურადღებოდ!!!

2 ნოემბერი, 2020

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 19 ივლისის №01-3/ნ ბრძანების - ,,უწყვეტი სამედიცინო განათლების ცალკეული ფორმების და მათი აკრედიტაციის წესისა და კრიტერიუმების, ასევე, პროფესიული რეაბილიტაციის წესის, შესაბამისი პროგრამების/კურსების აკრედიტაციის წესისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ’’ თანახმად, ადგილობრივ და საერთაშორისო პროფესიულ კონფერენციაზე, კონგრესზე, ფორუმზე და სხვ. დასწრების შემთხვევაში:

1. სპეციალისტზე, ერთ კომფერენციაში მონაწილეობისთვის გაიცემა არაუმეტეს 12 ქულისა;

2. ერთი წლის განმავლობაში ადგილობრივ და საერთაშორისო პროფესიულ კონფერენციაზე, კონგრესზე, ფორუმზე და სხვ. დასწრებისათვის გაიცემა 20 უპგ ქულა (არაუმეტეს).

მსმენელებზე უპგ ქულები გაიცემა №01-3/ნ ბრძანების შესაბამისად აკრედიტებულ პროგრამებში მონაწილეობით.

უწყვეტი სამედიცინო განათლების ფორმატში აკრედიტებული პროგრამები იხილეთ დანართში.

(იხ. დანართი)

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia