მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • slider4
  • slider 2
  • slider5
  • slider 1


მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის მიმწოდებლების საყურადღებოდ

10 დეკემბერი, 2016

გაცნობებთ, რომ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 5 დეკემბრის N01-48/ნ ბრძანების საფუძველზე ,,ამბულატორიულად/დღის სტაციონარის პირობებში განსახორციელებელი, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის/ მომსახურების მიმწოდებელთათვის სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის და რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 7 დეკემბრის N0398/ნ ბრძანებაში ‘’ განხორციელდა ცვლილება, შესაბამისად, მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის მიმწოდებლება, რომლებიც ახორციელებენ ლაბორატორიულ სერვისს, უნდა უზრუნველყონ ტექნიკური რეგლამენტის შესრულება და შეტყობინების წარმოდგენა დადგენილი ფორმის შესაბამისად, 2017 წლის პირველი იანვრიდან 2017 წლის პირველ მაისამდე.

იხ. შეტყობინების ფორმა

© 2012 - 2020 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia