მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ფაიზერის დოზა
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


გაიდლაინები

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-455/ო 2020 წლის 14 სექტემბერი ქ. თბილისი
ინფექციის კონტროლი სამედიცინო დაწესებულებებში - ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინების) დამტკიცების თაობაზე.

(იხ. დანართი 1),  (იხ. დანართი 2),  (იხ. დანართი 3),  (იხ. დანართი 4),  (იხ. დანართი 5),  (იხ. დანართი 6)

(იხ. დანართი 7),  (იხ. დანართი 8),  (იხ. დანართი 9),  (იხ. დანართი 10),  (იხ. დანართი 11),  (იხ. დანართი 12)

(იხ. დანართი 13),  (იხ. დანართი 14),  (იხ. დანართი 15),  (იხ. დანართი 16),  (იხ. დანართი 17),  (იხ. დანართი 18)

(იხ. დანართი 19)


საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N 233/ო 2010 წლის 4 აგვისტო ქ.თბილისი
ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკამდელი და კლინიკური კვლევების სტანდარტებისა და გზამკვლევების (გაიდლაინების) აღიარების შესახებ.

ჰარმონიზაციის საერთაშორისო კონფერენციის კარგი კლინიკური პრაქტიკის სახელმძღვანელო E6, 1996 წელი

ჰარმონიზაციის საერთაშორისო კონფერენციის არაკლინიკური უსაფრთხოების კვლევების სახელმძღვანელო M3, 2009

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia