მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ფაიზერის დოზა
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


სსე ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებები

სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის ჩატარების უფლების მქონე სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!


სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის  N02-2258/ო და N02-477/ო ბრძანებებით  დამტკიცდა იმ სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა, რომელთაც, 2021 წლის 1 იანვრიდან, 2 წლის ვადით გადაეცათ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლება.

(იხ. დანართი)


სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორის  N02-322/ო ბრძანებით დამტკიცდა იმ სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა, რომელთაც, 2021 წლის 18 თებერვლიდან, 2 წლის ვადით გადაეცათ შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის უფლება.

 (იხ. დანართი)

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia