მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ფაიზერის დოზა
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი

ჯაბა ვეზდენი

 

დაბადების თარიღი:

11.02.1981წ.

განათლება:

1998-2003წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, იურისტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2020 წლის პირველი იანვრიდან დღემდე - სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი.

2019 წლის ნოემბერი - სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მომსახურების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი.

2019 წლის ნოემბერი - სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს შტატგარეშე კონსულტანტი.

2017-2019წწ. - შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საზღვრის მართვისა  და კოორდინირების მთავარი სამმართველო, ინსპექტორი.

2015-2017წწ. - შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს ინსპექტირების სამმართველო, ინსპექტირების განყოფილება, განყოფილების უფროსი.

2015 წ. - შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს ინსპექტირების სამმართველო, ინსპექტირების განყოფილება, განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი.

2014-2015წწ. - შინაგან საქმეთა სამინისტრო,  საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო, ვიდეო სამეთვალყურეო კონტროლის განყოფილება, უფროსი ინსპექტორი.

2013-2014წწ. - შინაგან საქმეთა სამინისტრო,  საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სისტემური მართვის სამმართველო, უფროსი ინსპექტორი.

2006-2013წწ. - შინაგან საქმეთა სამინისტრო,  საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მონიტორინგის განყოფილება-უფროსი   ინსპექტორი.

ენები:

ქართული, რუსული, ინგლისური.

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia