მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ფაიზერის დოზა
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი

ლია მელიქიძე

 

დაბადების თარიღი:

01.02.1966

განათლება:

1990-1991წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, ინტერნატურის კურსი

1985-1990წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, ფარმაცევტული ფაკულტეტი,

სახელმწიფო სერტიფიკატი - ფარმაცევტ-ორგანიზატორი.

სამუშაო გამოცდილება:

2019 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე - სსიპ სამედიცინო   და ფარმაცევტული საქმიანობის  რეგულირების სააგენტო, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი, სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ანალიტიკის სამმართველოს უფროსი.

2017 წლიდან - 2019 წლის 1 ნოემბრამდე - სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო, ინფორმაციულ-ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი.

2015-2017წწ. - სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო, კონტროლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

2012-2015წწ. - სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო, ინფორმაციულ-ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

2012წ. - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო, ინფორმაციულ-ანალიტიკური დეპარტამენტი, ინფორმაციული მართვის სამმართველოს უფროსი.

2012წ. - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო, სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი.

2004-2012წწ. - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო, სამედიცინო და საექიმო საქმიანობის კონტროლის სამსახური, სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლის  ინსპექციის მთავარი სპეციალისტი.

2002-2004წწ. - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,  სამედიცინო და სოციალური  ექსპერტიზის  დეპარტამენტი,  საორგანიზაციო,  ანალიტიკური და  სამართლებრივი საკითხების სამმართველოს უფროსი.

2002წ. - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სამედიცინო და სოციალური ექსპერტიზის დეპარტამენტი, ექსპერტთა ჯგუფის კონსულტანტი.

1998-2002წწ. - საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, სამედიცინო დახმარების  ხარისხის კონტროლის ინსპექციის მთავარი სპეციალისტი;

1996-1997წწ. - საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, სამკურნალო მცენარეების  წარმოებისა და ტრადიციული მედიცინის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი, სამეცნიერო- პედაგოგიური ცენტრის უფროსის მოადგილე.

1994-1996წწ. - ტრადიციული მედიცინის რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის  ხელმძღვანელის მოადგილე. 

სხვა აქტივობები/განათლება

  • 2018წ. - მსოფლო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სემინარი - „ხარისხის მართვის სისტემების დანერგვა“
  • 2017წ. - გაეროს განვითარების პროგრამა, ტრენინგი - „საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის სიახლეები და კორუფციის პრევენციის  მექანიზმები“ (სერტიფიკატი).
  • 2014-2016წწ. - გაეროს მოსახლეობის ფონდი - „ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოქმედი  კანონმდებლობის ზოგიერთი პრობლემური საკითხები“, „ძალადობის  წინააღმდეგ მულტისექტორული მიდგომა“, „ქალისა და ბაშვის მიმართ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სექსუალური ძალადობის  გამოვლენა, მკურნალობა და რეფერალი“.
  • 2014წ. - ჰარვარდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლა, სასწავლო კურსი - „ჯანმრთელობის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება: სტრატეგია, ინტერვენციები და პასუხისმგებლობა“ (სერტიფიკატი).

ენები:

ქართული, რუსული, გერმანული, ინგლისური

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia