მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ფაიზერის დოზა
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


წამლის ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი

ნანა შაშიაშვილი

 

დაბადების თარიღი:

13.09.1974წ.

განათლება:

2012-2014წწ. - თბილისის  სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა, აკადემიური დოქტორის ხარისხი ფარმაციაში. 

1991-1996წწ. - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, ფარმაცევტული ფაკულტეტი, სპეციალობა - ფარმაცია, კვალიფიკაცია - პროვიზორი.

სახელმწიფო სერტიფიკატი - ფარმაცევტ-ორგანიზატორი.

სამუშაო გამოცდილება:

2019 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე - სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო, წამლის ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი.

2004 წლიდან დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი

2019წ. - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,  უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ჯგუფის ექსპერტი.

2019 წლის იანვარი-ოქტომბერი - სსიპ წამლის სააგენტო, ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი.

2018წ. - საქართველოს უნივერსიტეტი, „სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტების ლეგალური ბრუნვა“, პროგრამის ექსპერტი და ტრენერი.

2017-2018წწ. - თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი, სადოქტორო კვლევის პროგრამების   ექსპერტი.

2017წ. - სახელმწიფო პროგრამა „სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებების კლინიკური მენეჯერების გადამზადებისთვის“,  ტრენერი.

2014-2015წწ. - თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი, მოწვეული პედაგოგი.

2014-2018წწ. - სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო, ინსპექტირების სამმართველოს უფროსი.

2014წ. - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიული სტანდარტის  შემმუშავებელი ჯგუფის წევრი.

2013-2014წწ. - „ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი  საბჭო“-ს სამუშაო ჯგუფის წევრი.

2008-2013წწ. - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო, მთავარი სპეციალისტი.

2004-2008წწ. - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, წამლის სააგენტო, მთავარი სპეციალისტი.

2002-2004წწ. - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი, წამლის ხარისხის ინსპექციის სპეციალისტი.

1997-2002წწ. - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტი, წამლის ხარისხის ინსპექციის უფროსის მოადგილე.

1996-1997წწ. - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მცენარეთა წარმოების და  ნატურალური ფარმაციის დეპარტამენტი, მთავარი პროვიზორ-კოორდინატორი.

პროფესიული აქტივობები:

  • ღირსების სერტიფიკატი განსაკუთრებული წვლილისთვის, საბაჟოს მსოფლიო ორგანიზაცია.
  • 1 მეცნიერული გამოგონების, 2 სახელმძღვანელოს, 21 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.
  • 16 ტრენინგ/პროგრამა, მონაწილეობა.

ენები:

ქართული, რუსული, ინგლისური.

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia