მიმდინარეობს რეკონსტრუქცია
  • ფაიზერის დოზა
  • გამოცდები დასრულდა
  • pfizer
  • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდები
  • ვაქცინა
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველი GDP სერტიფიკატი გაიცა!


შეტყობინების ფორმა

ამბულატორიულად / დღის სტაციონარის პირობებში მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობების განმახორციელებელთა მიერ წარმოსადგენი სავალდებულო შეტყობინების ფორმა 

(იხ. დანართი)

© 2012 - 2021 სსიპ "სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის
რეგულირების სააგენტო" - ყველა უფლება დაცულია
Created by Artmedia